Tác Giả Vân Hải

Gia đ́nh cư ngụ tại Hà Nội, phố Hàng Cau,
nhưng Phạm Thị Vân Hải lại ra đời
tại ... Hải Pḥng năm 1943
và sống 2 năm đầu đời tại ... Sài G̣n.

Chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ năm 1945,
từ trong Nam gia đ́nh phải trở về Hà Nội,
để rồi, v́ chiến tranh lan rộng ra Bắc,
phải chạy tản cư rồi bị dồn về tận Thanh Hoá
.
Ở nơi đây, Cộng sản công khai lộ diện,
gia đ́nh t́m mọi cách hồi cư Hà Nội năm 1950,
xa lánh CSVN lần thứ nhất.

Năm 1954, cùng hơn 700 000 người Bắc,
bỏ tất cả lại sau lưng để
xa lánh CSVN lần thứ nh́.

Vào Sài G̣n, học Institution Saint Paul, rồi Dược Khoa nhưng bỏ ngang. 
Năm 1965, trở thành Tiếp Viên Phi Hành, khoá 10, Hàng Không Việt Nam.

Năm 1967, lập gia đ́nh, có hai con trai.
Trở thành Tŕnh Dược Viên cho Viện Bào Chế Dược Phẩm TVT.

Năm 1979, cùng gia đ́nh vượt biên đến
đảo Kuku, thuộc quần đảo Anambas, Nam Dương,
xa lánh CSVN lần thứ ba.

Năm 1980, định cư tại Pháp. Trở thành công chức quận Boissy Saint Léger.
Ngoài giờ làm việc, đă làm thơ, viết truyện
kể lại những t́nh huống đă trải qua hay là Chứng Nhân.